Waarom rebranding interessant kan zijn

Tips 'n tricks over het web, digital trends, en online marketing

Terug naar het overzicht

Wat is een rebranding?

Je merk is het gezicht van je bedrijf. Het is wat je onderscheidt van je concurrenten. Maar soms werkt je merk niet meer voor je.
We bekijken hier waarom rebranding interessant kan zijn voor jouw onderneming.

Rebranding kan vele vormen aannemen. Het kan betekenen dat je je naam, logo en beeldmateriaal, marketingstrategie en berichtgeving, producten, of een combinatie daarvan verandert.

 

(Lees verder onder de foto.)
Waarom rebranding interessant kan zijn

Waarom een rebranding?

Er zijn heel wat redenen waarom je misschien een rebranding wil. De verkoop kan teruglopen door de reputatie van je huidige merk, of je introduceert een nieuw product of een nieuwe dienst die verandert waar je bedrijf om draait.

Als het goed gedaan wordt, kan rebranding je bedrijf helpen een nieuw publiek te bereiken, je producten effectiever op de markt te brengen, de perceptie van een oud product te vernieuwen, of je merkperceptie in het algemeen te veranderen.

Als je een rebranding overweegt, zou je eerste stap moeten zijn je bestaande merk te onderzoeken en uit te zoeken wat er moet veranderen.

Zoek het probleem.

Niet alle problemen zijn merkgerelateerd. Ze kunnen ook voortkomen uit bijvoorbeeld verkooptactieken, productkwaliteit, of marketingstrategie. Het laatste wat je wil is een rebranding als je merk niet het probleem is.

Houd enquêtes en zet focusgroepen en interviews op om van je doelpubliek feedback te krijgen over je bedrijf en je merk. Laat mensen je vertellen wat voor hen werkt en wat niet.

Als je merkt dat je merkperceptie het probleem is (of een van de problemen), dan is het tijd om gericht na te denken over hoe je kan rebranden. Probeer, met de feedback van je publiek als leidraad, de merkuitdagingen aan te wijzen waarmee je te maken hebt.

Het kan helpen om een grote lijst te maken van alle elementen waaruit je merk bestaat. Dan kan je stap voor stap gaan en beslissen welke moeten veranderen en hoe.

waarom rebranding

Creëer je nieuwe merk.

Nadat je onderzoek hebt gedaan en hebt uitgezocht welke delen van je merk moeten veranderen, stel je doelen voor wat je met je nieuwe merkidentiteit wil bereiken.

Om te beginnen, probeer je deze vier punten uit te schrijven:

  1. MISSIE: Waarom bestaat je nieuwe merk?
  2. VISIE: Schrijf motivaties voor je nieuwe merk uit.
  3. KARAKTER: Is er een woord of zin die je nieuwe merk representeert?
  4. PERSONALITEIT: Welke houding wil je met je nieuwe merk overbrengen?

Wees duidelijk over wat je moet veranderen, waarom, en wanneer dat moet gebeuren. Denk na over assets die gemaakt of veranderd moeten worden.

Test je nieuwe merk en lanceer!

Nadat je de details van je rebranding hebt geschetst, zorg je ervoor dat iedereen in je bedrijf op dezelfde golflengte zit wat betreft de veranderingen (waarom ze gebeuren en wanneer) en weet wat hun individuele rol zal zijn bij het vormgeven van je nieuwe merk. Als je eenmaal nieuwe merkmiddelen hebt, moet je ze uittesten voor je naar buiten treedt.

Zoals je in het begin van het rebranding proces deed, gebruik je enquêtes, focusgroepen en A/B tests om te zien hoe mensen in je doelgroep op je nieuwe look en boodschap reageren.

Als je rebranding niet goed uitprobeert, ga dan terug naar de tekentafel en bedenk nieuwe benaderingen. Denk na over de public relations en marketing die moeten gebeuren om je nieuwe merk aan het publiek voor te stellen.

Schrijf, net zoals je deed voor het creëren van je rebranding assets, een strategie en tijdlijn uit voor hoe je je opnieuw aan de wereld gaat voorstellen en zorg ervoor dat je medewerkers weten wat hun rol zal zijn.

Duidelijke aanpak, lange termijnvisie.

Tijdens het eerste contact bespreken we de verwachtingen en de best mogelijke oplossingen, gevolgd door een duidelijk prijsvoorstel en planning.